Opłaty

Aby zgłosić udział w Kongresie, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.usgptgip2020.pl i dokonać opłaty w terminie 7 dni od daty rejestracji na konto:

Medisfera Sp. z o.o.
ul. Bruzdowa 60F
02-991 Warszawa

Millennium Bank 04 1160 2202 0000 0003 1876 4266

UWAGA: Nie będzie możliwości rejestracji udziału na miejscu.

Opłata rejestracyjna* do 20.03.2020  od 21.03.2020 
Lekarz  1000 PLN  1100 PLN
Położna 600 PLN 700 PLN
Osoba towarzysząca 500 PLN 600 PLN
Przedstawiciel firmy** 850 PLN 900 PLN
Udział w kolacji w dniu 26.08.2020   150 PLN 150 PLN
Udział w warsztatach I, II, III  1 100 PLN 1 200 PLN
Udział w warsztatach IV 600 PLN 700 PLN

 *UWAGA: o wysokości opłaty decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

**Dotyczy dodatkowych osób nieobjętych pakietem sponsorskim. Prosimy o bezpośredni kontakt 
    z biurem organizacyjnym.

Opłata rejestracyjna dla lekarzy obejmuje: 

 • udział w sesjach naukowych
 • materiały konferencyjne
 • lunch oraz przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi
 • kolację w czwartek 27 sierpnia 

Za udział w kongresie uczestnik otrzymuje certyfikat z 20 pkt. Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Za udział w warsztatach przedkongresowych uczestnik otrzymuje certyfikat z 25 pkt. Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Opłata rejestracyjna dla osób towarzyszących obejmuje:

 • lunch, przerwy kawowe 
 • kolację w dniu 27 sierpnia

W czasie Kongresu obowiązuje noszenie identyfikatora.


Rezygnacja z uczestnictwa w Kongresie

 • Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w Kongresie. W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie złożonej do dnia 20 lipca 2020 roku uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty, jednak będzie ona pomniejszona o 20% całości wpłaconej kwoty tytułem kosztów manipulacyjnych.
 • Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Kongresie w formie pisemnej drogą elektroniczną (datą złożenia rezygnacji jest dzień jej w płynięcia do biura Organizatora)
  na adres: biuro@medisfera.pl.
 • W przypadku rezygnacji klienta z udziału w Kongresie po 20 lipca 2020 roku opłata nie podlega zwrotowi.