Nadsyłanie prac

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do nadsyłania streszczeń prac, które chcieliby Państwo zaprezentować podczas
VI Kongresu Ultrasonografia w Położnictwie i Ginekologii.

Streszczenie powinno zawierać:

- imiona i nazwiska autorów, tytuły naukowe, afiliacje, miejsce i adres ośrodka pracy autora/ autorów

- numer telefonu oraz adres e-mail osoby do kontaktu 

- cel pracy

- materiały i metody

- wyniki

- dyskusję

- wnioski

Objętość streszczenia do 2500 znaków ze spacjami.

Prosimy o przesyłanie prac na poniższe adresy:
marek2003@gmail.com oraz darekborowski@gmail.com
Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: "Praca na kongres w Arłamowie".

Prace zostaną ocenione przez Komitet Naukowy, a 12 najciekawszych prac zostanie zaprezentowanych podczas sesji. Najlepsze prace zostaną opublikowane w czasopismach "Ginekologia Polska" (prace w języku angielskim) oraz "Ginekologia i Perinatologia Praktyczna" (prace w języku polskim).