Komitet Organizacyjny

Dariusz Borowski

Krzysztof Cebulak

Tomasz Łoziński

Beata Olech

Marek Pietryga

Tomasz Szajner

Mirosław Wielgoś

Marcin Zabawa

Mariusz Zimmer