Program

14:30-19:30 I Warsztat: USG I i II trymestru | Marek Pietryga, Dariusz Borowski,
Przemysław Kosiński

 

Program:

 1. Certyfikacja FMF w praktyce – Przemysław Kosiński
 2. Diagnostyka wad w I trymestrze ciąży – Dariusz Borowski
 3. Rola oznaczeń biochemicznych w przesiewowych badaniach I trymestru ciąży – Dariusz Borowski
 4. Badania wolnego DNA płodowego – Dariusz Borowski
 5. Bliźniaki jednokosmówkowe – powikłania – Przemysław Kosiński
 6. Obrazowanie 3D/4D – aspekty praktyczne w badaniach położniczych
  Marek Pietryga
 7. Agenezja ciała modzelowatego – Przemysław Kosiński
 8. Rozpoznawanie wad wrodzonych u płodu – na co zwrócić uwagę
  w II trymestrze ciąży – Marek Pietryga
14:30-19:30 II Warsztat: Preeklampsja (PE) i FGR | Sebastian Kwiatkowski, Piotr Sieroszewski,
Bartosz Czuba, Katarzyna Kosińska-Kaczyńska

 

Program:

 1. Patogeneza wczesnej preeklampsji Sebastian Kwiatkowski
 2. Diagnostyka preeklampsji w I trymestrze ciąży Sebastian Kwiatkowski
 3. Wczesny FGR patogeneza – Katarzyna Kosińska-Kaczyńska
 4. Diagnostyka wczesnego FGR Bartosz Czuba
 5. Diagnostyka FGR w ciąży bliźniaczej – Katarzyna Kosińska-Kaczyńska
 6. Patogeneza późnej preeklampsji  Piotr Sieroszewski
 7. Odległe konsekwencje przebycia preeklampsji  Piotr Sieroszewski
 8. Późny FGR diagnostyka i postępowanie  Bartosz Czuba
 9. Późna PE diagnostyka  Sebastian Kwiatkowski
 10. Przegląd rekomendacji – Katarzyna Kosińska-Kaczyńska
 11. PRENATALPROJEKT  Sebastian Kwiatkowski

14:30-19:30 III Warsztat: Echokardiografia płodowa | Katarzyna Janiak, Agnieszka Nocuń,
Marcin Wiecheć, Agata Włoch

 

Program:

 1. Wczesne badanie serca płodu – możliwości i ograniczenia – Marcin Wiecheć
 2. Zasady zastosowania technik dopplerowskich w ocenie serca płodu – Katarzyna Janiak
 3. Rola otworu owalnego i przewodu żylnego w krążeniu płodowym. Restrykcja otworu owalnego i agenezja przewodu żylnego – problem czy anomalia bez znaczenia klinicznego – Agata Włoch
 4. Markery sercowe II trymestru – interpretacja, znaczenie – Agata Włoch
 5. Diagnostyka różnicowa w przypadku obrazu dominacji prawego serca
  w II trymestrze ciąży – Marcin Wiecheć
 6. Dominacja serca lewego w obrazie czterech jam serca – Agnieszka Nocuń
 7. Serce jednokomorowe dylematy diagnostyczne i prognostyczne
  Agnieszka Nocuń
 8. Niewydolność układu krążenia u płodu – przyczyny, diagnostyka
  i postępowanie – Katarzyna Janiak
15:00-19:00 IV Warsztat: Diagnostyka USG w ginekologii onkologicznej | Artur Czekierdowski

 

Program:

 1. Podstawowe pojęcia i definicje badania ultrasonograficznego wykorzystywanego w ginekologii onkologicznej – ocena macicy i endometrium wg standardów Sekcji Ultrasonografii PTGiP oraz kryteria grup MUSA i IETA oraz klasyfikacja guzów jajnika wg kryteriów grupy IOTA.
 2. Jakie cechy należy ocenić w badaniu sonograficznym u chorych z rakiem szyjki macicy, a jakie u kobiet z rakiem endometrium? Ocena wznowy miejscowej
  po leczeniu radykalnym kobiet z nowotworami złośliwymi narządu rodnego.
 3. Rola współczesnych prostych metod klasyfikacji zmian przydatkowych, w tym metody „prostych reguł” wg grupy IOTA w przedoperacyjnym różnicowaniu nowotworów jajnika.
 4. Praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) oraz zaawansowanych modeli predykcyjnych LR2 oraz modelu „ADNEX” grupy IOTA w diagnostyce przedoperacyjnej raka jajnika.
09:00-09:10 Otwarcie kongresu | Dariusz Borowski, Marek Pietryga, Mariusz Zimmer
09:10-10:45 Sesja 1: Ultrasonografia w diagnostyce chorób sutka – MODERATORZY: Mariusz Zimmer, Mirosław Wielgoś, Elżbieta Łuczyńska, Dawid Murawa, Paweł Basta, Paweł Guzik, Dariusz Borowski
09:10-09:30 Rola ultrasonografii w kompleksowej diagnostyce raka piersi Elżbieta Łuczyńska
09:30-09:50 Diagnostyka ultrasonograficzna nowotworów piersi – nowe wyzwania Paweł Basta
09:50-10:10 Rola ultrasonografii w postępowaniu chirurgicznym na gruczole piersiowym Dawid Murawa
10:10-10:45 Dyskusja; przerwa kawowa
10:45-12:45 Sesja 2: I trymestr ciąży – MODERATORZY: Stanisław Radowicki, Marek Pietryga, Dariusz Borowski, Bartosz Czuba, Wojciech Cnota, Jacek Brązert, Mariusz Dubiel
10:45-11:45 Past and the future of prenatal diagnosis Kypros Nicolaides (wykład online)
11:45-11:55 Obrazowanie wczesnej ciąży i diagnostyka poronień nawykowych Marek Pietryga
11:55-12:05 Bezpieczeństwo badań ultrasonograficznych w I trymestrze ciąży Mariusz Dubiel
12:05-12:15 PUL – ciąża o nieznanej lokalizacji Jacek Brązert
12:15-12:25 Markery ultrasonograficzne aberracji chromosomalnych. Kiedy i na co zwracać uwagę? Ewelina Litwińska
12:25-12:35 Jakie wady możemy rozpoznać między 11. a 14. tc. Wojciech Cnota
12:35-12:45 Algorytmy oceny ryzyka aneuploidii Bartosz Czuba
12:45-14:20 Sesja 3: Diagnostyka prenatalna: metody inwazyjne i rola DNA płodowego – MODERATORZY: Mirosław Wielgoś, Marek Pietryga, Piotr Węgrzyn, Dariusz Borowski, Piotr Sieroszewski
12:45-13:00 Diagnostyka inwazyjna. Kiedy i jakie badania wykonywać? Jakie jest realne ryzyko powikłań? (Amniopunkcja, biopsja kosmówki) Dariusz Borowski
13:00-13:20 Metody diagnostyki genetycznej: kiedy i jakie badania wykonywać w diagnostyce prenatalnej: hodowla komórkowa, mikromacierze, NGS Piotr Węgrzyn
13:20-13:40 Zastosowanie DNA płodowego – algorytmy i standardy Piotr Sieroszewski
13:40-14:00 Ocena wolnego DNA płodowego w surowicy matki. Oczekiwania i ograniczenia. Metody izolacji Marek Pietryga
14:00-14:20 Dyskusja
14:20-15:20 Przerwa na obiad; zebranie „Rekomendacje 2020”, część I
15:20-16:50 Sesja 4: Wady rozwojowe i ciąża mnoga – MODERATORZY: Piotr Kaczmarek, Przemysław Kosiński, Renata Jaczyńska, Anna Wójtowicz, Tomasz Szajner
15:20-15:30 Rozpoznanie rozszczepu kręgosłupa w I trymestrze ciąży Magdalena Rybak-Krzyszkowska
15:30-15:45 Wady układu moczowego Piotr Kaczmarek
15:45-16:00 Wady ośrodkowego układu nerwowego Renata Jaczyńska
16:00-16:15 Krążenie wątrobowe – norma i patologia Anna Wójtowicz
16:15-16:30 Varia Tomasz Szajner
16:30-16:50 Diagnostyka i prowadzenie ciąży mnogiej Przemysław Kosiński
16:50-18:30 Sesja 5: Terapia płodu – postępowanie w wybranych wadach wrodzonych u płodu – MODERATORZY: Krzysztof Szaflik, Anita Olejek, Mirosław Wielgoś,
Przemysław Kosiński, Małgorzata Świątkowska-Freund
16:50-17:10 Terapia płodu – obecne możliwości: wady klatki piersiowej, układu moczowego, teratoma Krzysztof Szaflik
17:10-17:30 Przepuklina oponowo-rdzeniowa – chirurgia otwarta Anita Olejek
17:30-17:50 Przepuklina oponowo-rdzeniowa – metody fetoskopowe Mirosław Wielgoś
17:50-18:10 Przepuklina przeponowa Przemysław Kosiński
18:10-18:30 Terapia wewnątrzmaciczna w ciąży bliźniaczej Małgorzata Świątkowska-Freund
18:30-18:45 Wielowymiarowa ocena zmian, czyli co widać za horyzontem ultrasonografii? Adam Luft
18:45-19:00 Dyskusja
20:00-22:00 Kolacja
09:00-10:45 Sesja 6: Ultrasonografia w ginekologii, część I – MODERATORZY: Maciej Wilczak, Rafał Stojko, Michał Radwan, Tomasz Fuchs, Artur Czekierdowski, Marek Kudła
09:00-09:15 Indukcja jajeczkowania Michał Radwan
09:15-09:30 Nieprawidłowa placentacja – algorytmy stosowane w Polsce Tomasz Fuchs
09:30-09:45 Ultrasonografia zabiegowa i histeroskopia w diagnostyce zmian endometrium Artur Ludwin
09:45-10:00 Blizna po cięciu cesarskim – diagnostyka, postępowanie i leczenie Michał Pomorski
10:00-10:15 Diagnostyka w onkologii ginekologicznej: patologie przydatków – schematy IOTA Artur Czekierdowski
10:15-10:30 Diagnostyka w onkologii ginekologicznej: patologie endometrium – schematy IETA Marek Kudła
10:30-10:45 Dyskusja; przerwa kawowa
10:45-12:45 Sesja 7: Echokardiografia płodowa – rola położnika i badanie eksperckie – MODERATORZY: Marek Pietryga, Katarzyna Janiak, Agata Włoch, Marcin Wiecheć, Agnieszka Nocuń
10:45-11:15 Dlaczego trzeba patrzeć na serce w III trymestrze? Katarzyna Janiak
11:15-11:45 Tachykardia oraz bradykardia serca płodu – i co dalej? Agata Włoch
11:45-12:05 Sekwencyjna segmentalna ocena serca płodu – protokół dla położnika-ginekologa Marcin Wiecheć, Agnieszka Nocuń
12:05-12:25 Wady przewodozależne – rozwińmy to pojęcie w prostych słowach Marcin Wiecheć, Agnieszka Nocuń
12:25-12:45 Trzy naczynia z tchawicą, trzy naczynia, górne śródpiersie, a może całkowite trzy naczynia? Co to za temat? Wyjaśnijmy wspólnie to zamieszanie Marcin Wiecheć, Agnieszka Nocuń
12:45-13:45 Przerwa na obiad; zebranie „Rekomendacje 2020”, część II
13:45-15:20 Sesja 8: Wybrane problemy położnicze – MODERATORZY: Krzysztof Czajkowski, Wojciech Cnota, Hubert Huras, Sebastian Kwiatkowski, Przemysław Oszukowski,
Piotr Sieroszewski, Piotr Węgrzyn
13:45-14:00 Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania płodu Hubert Huras
14:00-14:15 Ultrasonografia śródporodowa – kontrowersje Piotr Węgrzyn
14:15-14:25 Ultrasonografia szyjki macicy i progesteron w leczeniu porodu przedwczesnego Rafał Iciek
14:25-14:40 Jak wykorzystać ultrasonografię w skryningu preeklampsji Sebastian Kwiatkowski
14:40-14:50 Rola kwasu acetylosalicylowego w prewencji powikłań położniczych Magdalena Litwińska
14:50-15:00 Biometria płodu – siatki centylowe – standard globalny czy lokalny? Anna Kajdy
15:00-15:20 Poród w ciąży powikłanej wadami wrodzonymi Wojciech Cnota
15:20-15:45 Dyskusja; przerwa kawowa
15:45-17:15 Sesja 9: Ultrasonografia w ginekologii, część II – MODERATORZY: Ewa Barcz,
Grzegorz Surkont, Tomasz Stetkiewicz, Tomasz Łoziński
15:45-16:05 Badanie USG dna miednicy – jak pomaga osiągnąć sukces terapeutyczny w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu Ewa Barcz
16:05-16:25 Ultrasonografia dna macicy w codziennej praktyce Grzegorz Surkont
16:25-16:45 Diagnostyka ultrasonograficzna endometriozy Tomasz Stetkiewicz
16:45-17:00 Rola ultrasonografii w kwalifikacji i ocenie leczenia mięśniaków macicy metodą termoablacji ultradźwiękowej

 

Projekt „Opracowanie oraz wdrożenie bezinwazyjnej, spersonalizowanej procedury termoablacji w leczeniu określonych typów nowotworów” w ramach realizowanego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0019/15-00.

Tomasz Łoziński
17:00-17:15 Dyskusja
17:15-17:30 Zakończenie kongresu